สิ่งที่เราเสนอให้กับผู้สนับสนุนของเรา

ที่หลงรักระบบนิเวศน์ ..

หัวหน้าคนงานเหมืองโพสต์ในทุกภูมิภาค

"สู้ๆ อย่าท้อ" หัวหน้าคนงานเหมืองชิลีมาเองในว นน เซป ลเบดา หร อท ร จ กในช อ ซ เปอร มาร โอ จากการท เขาเป นคนท คอยช วยปล กกำล งใจเพ อนร วมชะตากรรมในคร งน นไม ให หมดหว ง ได ส งใจและข อความมาให ก บ ท ...เหมืองทองคำในบูร์กินาฟาโซแอฟริกาตะวันตกI Roam Alone - ว นแรกท ประเทศ 'อ หย งวะ' บ ร ก นาฟาโซ ประเทศช อเพราะน อย ในแอฟร กาตะว นตก เป นด นแดนไม ม ทางออกส ทะเล และต ดหน งในประเทศท ยากจนท ส ดในโลก เหต ผลท ...ครม.ไฟเขียว ให้ 'ปูนซิเมนต์ไทย' .พล.อ.ประย ทธ น งห วโต ะประช ม ครม. อน ม ต ผ อนผ นให บร ษ ท ป นซ เมนต ไทยฯ เข าทำประโยชน ในเขต ป าสงวนแห งชาต ป าท บกวางและป ามวกเหล ก เพ อทำเหม องแร ห นอ ตสาห ...คนงานเหมืองชิลี ช่วยคนงานเหมือง เหมืองชิลี 33 คน ...สำหร บข นตอนการช วยเหล อคนงานเหม องน น จะม เจ าหน าท ทางการแพทย ลงไปในเหม อง เพ อตรวจส ขภาพคนงาน จากน นจะแบ งกล มคนงานออกเป น 3 กล ม กล มคนท ม ความพร อม ...

เรื่องเล่า "นักขุดกรุ"มือขลัง ขมังเวทย์ที่สุดใน ...

ก เข าทางในการนำช อ-สก ล สมาช กใส เป นกรรมการไปด วยเลย ไม ต องใช ย สเซอร เช นท กคร ง อย างน ได ร วมอน โมทนา ได ร บบ ญบารม จากงานบ ญเพ อคนตาย เพ อช มชน เพ อ ...ข่าวปนคน คนปนข่าว - MGR Onlineดราม่า หนัง "13หมูป่า"หรือว่าจะซ้ำรอย "นรกคนงานเหมืองชิลี"บังเกิด แม้รอดชีวิตได้จากถ้ำ แต่ไม่รอดโดนขย้ำจากสื่อสังคม! "โค้ชเอก"โต้ไม่รู้ ...อุดรโปแตซ ร่วมทีมกำนันหนองไผ่ .หัวหน้าส วนช มชนส มพ นธ นายคทาว ธ แก วมณ ช ย ห วหน าส วนร ฐก จส มพ นธ พร อมด วยท มงานเจ ... คนงานในเหม องใต ด น จะม นใจในมาตรการด าน ...

ประชาชาติธุรกิจ: เตือนคุณล่วงหน้า ทุกคำ ทุกข่าว ...

ธนาคารกร งเทพ จ ดสรรเง นสดสำรองไว ให บร การแก ล กค าในช วงว นหย ดเทศกาลป ใหม จำนวน 50,000 ล านบาท ผ านต เอท เอ มท รองร บการให บร การเก อบ..."The 33" เรื่องจริง ภารกิจช่วย 33 .เม อถ งว นท 12 ต.ค. เวลา 23:55 น. ตามเวลาท องถ น นายมาน เอล กอนซาเลซ เจ าหน าท ก ภ ยก สามารถช วยช ว ตคนงานคนแรกไว ได ในเวลา 24:10 น.ลูกผู้ชาย! เจ้าของเหมืองซานตงฆ่าตัวตาย รับผิดชอบ ...หล งจากเหต การณ เหม องแร ท เม องซานตง ประเทศจ น ถล มท บคนงานเส ยช ว ตหน งคนและย งส ญหายอย ในระหว างการค นหาอ กส บเจ ดคนเม อสองว นท ผ านมาว นน ม รายงานข ...ประชาชาติธุรกิจ: เตือนคุณล่วงหน้า ทุกคำ ทุกข่าว ...ธนาคารกร งเทพ จ ดสรรเง นสดสำรองไว ให บร การแก ล กค าในช วงว นหย ดเทศกาลป ใหม จำนวน 50,000 ล านบาท ผ านต เอท เอ มท รองร บการให บร การเก อบ...[กรุงเทพธุรกิจ] หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ มุมสะท้อนความ ...ในการบร หารประเทศของ พล.อ.ประย ทธ จ นทร โอชา ต งแต การเปล ยนแปลงทางการเม องในเด อน พ.ค.2557 ต งแต ย คคณะร กษาความสงบแห งชาต (คสช.)

คนงานในเหมืองใต้ดิน จะมั่นใจในมาตรการด้านความ ...

โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยสำหรับคนงานหรือผู้ที่จะเข้าไปในเหมืองใต้ดินโดยได้จัดหาอุปกรณ์ความ ...เหมืองทองคำในบูร์กินาฟาโซแอฟริกาตะวันตกI Roam Alone - ว นแรกท ประเทศ 'อ หย งวะ' บ ร ก นาฟาโซ ประเทศช อเพราะน อย ในแอฟร กาตะว นตก เป นด นแดนไม ม ทางออกส ทะเล และต ดหน งในประเทศท ยากจนท ส ดในโลก เหต ผลท ..."Golden Slippers" เครื่องมือส่งจรวด NASA - Pantipในภารกิจอวกาศของ NASA แผนการใหญ่ที่ไม่น่าคิดได้คือการจ้างกลุ่มคนงานเหมือง ซึ่งอาจทำให้นึกถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องหนึ่ง (Armageddon /1998) แต่ย้อนกลครม.ไฟเขียว บ.ปูนซิเมนต์ไทย ทำเหมืองในป่าสงวนทับ ...ครม.ไฟเข ยว บ.ป นซ เมนต ไทย ทำเหม องในป าสงวนท บกวาง–ป ามวกเหล ก 3 พ นไร ถ งป '79"การครัว" ในวังออตโตมาน ยุคคลาสสิก - เดอะพับลิกโพสต์ในช วงคร งหล งของศตวรรษท 17 ไม ม การเปล ยนแปลงจำนวนพน กงานมากน ก และบางคร งม การลดจำนวนด วยซ ำ ในป 1660 จำนวนพน กงานเพ มข นถ ง 1,370 และในป 1665 เพ มข นเป น 1,372 คน ...คนงานเหมืองทองอัคราฯวอน"บิ๊กตู่"เปิดกิจการกอบกู้ ...พิจิตร-อดีตพนักงานเหมืองทองอัคราฯกว่า 300 คนรวมตัวอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรวอน"บิ๊กตู่"เปิดกิจการเหมืองทองกอบกู้เศรษฐกิจชุมชน"สู้ๆ อย่าท้อ" หัวหน้าคนงานเหมืองชิลีมาเองในว นน เซป ลเบดา หร อท ร จ กในช อ ซ เปอร มาร โอ จากการท เขาเป นคนท คอยช วยปล กกำล งใจเพ อนร วมชะตากรรมในคร งน นไม ให หมดหว ง ได ส งใจและข อความมาให ก บ ท ...ครม.ไฟเขียว ให้ 'ปูนซิเมนต์ไทย' .พล.อ.ประย ทธ น งห วโต ะประช ม ครม. อน ม ต ผ อนผ นให บร ษ ท ป นซ เมนต ไทยฯ เข าทำประโยชน ในเขต ป าสงวนแห งชาต ป าท บกวางและป ามวกเหล ก เพ อทำเหม องแร ห นอ ตสาห ...