สิ่งที่เราเสนอให้กับผู้สนับสนุนของเรา

ที่หลงรักระบบนิเวศน์ ..

อลาสก้าจดสิทธิบัตรทองอ้างว่าขาย

WeBank .รายงานการจ ดอ นด บผ ขอจดส ทธ บ ตรด านการธนาคารท วโลกประจำป 2562 (100 อ นด บ) ซ งจ ดทำโดย IPRdaily และเผยแพร ไปเม อไม นานมาน ระบ ว า WeBank ธนาคารด จ ท ลช นนำของโลก ...ลำดับสิ่งประดิษฐ์ของสหรัฐ (ค.ศ. 1946–91) - .ลำด บส งประด ษฐ ของสหร ฐ (ค.ศ. 1946–91) ครอบคล มความเป นช างประด ษฐ และความก าวหน าทางนว ตกรรมของประเทศสหร ฐอเมร กาภายในบร บททางประว ต ศาสตร, ย อนไปต งแต ย ...เดินหน้าแก้ไขพ.ร.บ.สิทธิบัตร ชี้แก้ปัญหา .กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าแก้ไขพ.ร.บ.สิทธิบัตร ชี้แก้ปัญหา "โจรสลัดชีวภาพ" ฉกพันธุกรรมหรือภูมิปัญญาไทยไปจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ คาด ...เมื่อปัญญาประดิษฐ์เป็นเจ้าของสิทธิบัตร? - .Tweet ดาวโจนส ร วงกว า 100 จ ด ห นเทคโนโลย ฉ ดตลาด ด ชน ดาวโจนส ร วงกว า 100 จ ดในว นน โดยปร บต วลงต อเน องจากวานน ขณะท ห นกล มเทคโนโลย ฉ ดตลาด ณ เวลา 20.50 น.ตามเวลา ...

"สปสช." แจงแนวทางดูแลผู้ถือบัตรทอง 8 แสนราย .

Tweet "สปสช." แจงแนวทางดูแลผู้ถือบัตรทอง 8 แสนราย ได้รับผลกระทบ หลังเลิกสัญญาคลินิก-รพ. 64 แห่ง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุว่า จาก ...เปิดโรงเพาะเห็ดบังหน้า! หนุ่มลอบปลูก .เปิดโรงเพาะเห็ดบังหน้า หนุ่มแอบปลูก กัญชา ขายผ่านเฟซบุ๊กให้ลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และจ.ลพบุรี อ้างเพิ่งทำมาได้ 2 ครั้ง เผยลูกค้าซื้อไปใช้ ...ใช้บัตรทองตายเยอะกว่า ขรก.? เรื่องวุ่นๆ ของการตีความ ...ดร.สมเก ยรต กล าวว า การเส ยช ว ตท มากกว าในโรงพยาบาลน นอาจจะเก ดจากการท ผ ป วยบ ตรทองเข าร บการร กษาท โรงพยาบาลช ากว า ในป ส ดท าย ค อ ในช วง 3 เด อนส ดท ...

ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สัญลักษณ์จ าแนกการ ...

ผ ขอร บส ทธ บ ตร/อน ส ทธ บ ตร ขอให อธ บด ประกาศโฆษณาค าขอร บส ทธ บ ตร หร อร บจดทะเบ ยน และประกาศโฆษณาอน ส ทธ บ ตรน หล งจากว นทแนะ"จดสิทธิบัตร" ป้องเสี่ยง"สินค้า-บริการ .CUIP สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาฯ แนะ "จดสิทธิบัตร" ป้องเสี่ยง "สินค้า-บริการ-นวัตกรรม" ถูกก็อปปี้หนุ่มอ้างเป็นหมอหลอกยาย 71 ตรวจโควิดฟรีถึงบ้าน .โจรแสบอ้างตัวเป็นหมอมาตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ฟรีถึงบ้าน ก่อนหลอกยายวัย 71 ปี ชาวตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปอาบน้ำก่อนฆ่า ...Department of Trade Negotiations1. ข อก งวลเร องการห ามเกษตรกรเก บเมล ดพ นธ พ ชไปปล กต อ และต องขยายส ทธ ผ กขาดไปท ผลผล ต และผล ตภ ณฑ - การห ามเก บเมล ดพ นธ ไปปล กต อน น ไม เป นความจร ง ...เปิดโรงเพาะเห็ดบังหน้า! หนุ่มลอบปลูก-ขายกัญชาผ่าน ...เปิดโรงเพาะเห็ดบังหน้า หนุ่มแอบปลูก กัญชา ขายผ่านเฟซบุ๊กให้ลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และจ.ลพบุรี อ้างเพิ่งทำมาได้ 2 ครั้ง เผยลูกค้าซื้อไปใช้ ...

รับจดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร รับ ...

ร บจดเคร องหมายการค า โดยทนายด านทร พย ส นทางป ญญา ร บจดเคร องหมายการค า / ทร พย ส นทางป ญญา / แบรนด 20/10/2020 อ กต วอย างผลงาน"สปสช." แจงแนวทางดูแลผู้ถือบัตรทอง 8 แสนราย .Tweet "สปสช." แจงแนวทางดูแลผู้ถือบัตรทอง 8 แสนราย ได้รับผลกระทบ หลังเลิกสัญญาคลินิก-รพ. 64 แห่ง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุว่า จาก ..."สปสช." แจงแนวทางดูแลผู้ถือบัตรทอง 8 แสนราย .Tweet "สปสช." แจงแนวทางดูแลผู้ถือบัตรทอง 8 แสนราย ได้รับผลกระทบ หลังเลิกสัญญาคลินิก-รพ. 64 แห่ง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุว่า จาก ...ดี "เครื่องหมายการค้า" ชื่อเป็นขุมทองสำหรับธุรกิจท งโลโก ไนก ก บswoosh ท ร จ กก นอย างแพร หลายและวล ท ว า "Just Do It" เป นต วอย างท ด ของเคร องหมายการค า เคร องหมายการค าท ด จะช วยให ม การขายส นค าและบร การและส นค ...ดี "เครื่องหมายการค้า" ชื่อเป็นขุมทองสำหรับธุรกิจท งโลโก ไนก ก บswoosh ท ร จ กก นอย างแพร หลายและวล ท ว า "Just Do It" เป นต วอย างท ด ของเคร องหมายการค า เคร องหมายการค าท ด จะช วยให ม การขายส นค าและบร การและส นค ...Department of Trade Negotiations1. ข อก งวลเร องการห ามเกษตรกรเก บเมล ดพ นธ พ ชไปปล กต อ และต องขยายส ทธ ผ กขาดไปท ผลผล ต และผล ตภ ณฑ - การห ามเก บเมล ดพ นธ ไปปล กต อน น ไม เป นความจร ง ...เดินหน้าแก้ไขพ.ร.บ.สิทธิบัตร ชี้แก้ปัญหา .กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าแก้ไขพ.ร.บ.สิทธิบัตร ชี้แก้ปัญหา "โจรสลัดชีวภาพ" ฉกพันธุกรรมหรือภูมิปัญญาไทยไปจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ คาด ...สิทธิบัตรข้าวหอม GMO ได้หรือเสีย | มูลนิธิชีววิถีข าว สวทช.จดส ทธ บ ตรย นข าวหอมมะล ในอเมร กาสำเร จ ทำให คนเข าใจว าข าวหอมมะล จะเป นของคนไทยตลอดไป จากน นอลงกรณ พลบ ตร ร บส งให ร บจดส ทธ บ ตรย นข าวหอม ...